Сопственички права / Të drejtat e pronësisë

Интернет страницата со домен lekovita.mk и barnavita.mk е сопственост на НОВАМЕД Дооел Скопје и истите се заштитени со авторски права, интелектуални права и други сопственички права. Не е дозволено копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибуирање или користење на податоците и информациите објавени на интернет страницата, како и други изведби на содржините, без претходно писмено одобрение од Новамед. Секој неовластен влез, нарушување, штета или злоупотреба на интернет страницата lekovita.mk и barnavita.mk е казниво согласно Кривичниот законик на Република Северна Македонија.

Важно е да се знае!

  • Податоците и информациите објавени на оваа интернет страница имат информативен карактер.
  • Податоците и информациите објавени на интернет страницата не можат да заменат консултација или преглед со здравствено стручно лице ( Лекар, Фармацевт и т.н. ).
  • Податоците и информациите објавени на интернет страницата не треба да се земат здраво на готово како основа за самолекување. Самолекувањето без консултација со лекар или фармацевт е опасно по вашето здравје.

Интернет страницата служи за ефективна комуникација, размена на знаење, размена на идеи, размена на информации и подигнување на здравствената свест!

Исклучување од одговорност

Интернет страницата има само информативен и комуникативен карактер. Новамед не сноси никаква одговорност доколку неговата содржина се интерпретира погрешно или на друг начин.

Новамед не презема одговорност за точноста на објавените податоци и информации, за точноста на објавените податоци и информации од трети лица. За евентуалните загуби, грешки или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на интернет страницата, при користење на понуда или услуга и слично.