Научна тема за генетски предиспозиции!

“Генетските предиспозиции и ризикот за развој на хронични болести. Ефикасни стратегии за превенција и рана дијагностика.”

Автор: Новамед и Бубе Новамед

Научната тема е објавена на Здравствена наука | Shkenca shëndetësore

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!