Lekovita / Barnavita Health Writers

ЗНАЕЊЕТО Е ЗДРАВЈЕ, ЗНАЕЊЕТО Е ЛЕКОВИТА. | NJOHURIJA ËSHTË SHËNDET, NJOHURIJA ËSHTË BARNAVITA.

Сакате да станете дел од нашиот тим, сакате да станете Лековита Автор/ка, сакате да станете инспирација за добро здравје! Придружи се и стани член на нашиот клуб “ Lekovita Health Writers “. Тука можете да објавите ваши авторски текстови и дела кои инспирират добро здравје. Регистрацијата е неопходна!

Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dëshironi të bëheni Barnavita Autor/e , dëshironi të bëheni inspirim për shëndet të mirë! Bashkohu me ne dhe bëhu anëtar i klubit tonë “Barnavita Health Writers”. Këtu mund të publikoni artikujt dhe veprat tuaja autentike që frymëzojnë shëndet të mirë. Regjistrimi kërkohet!

Effective communication means the successful exchange of thoughts, knowledge and ideas.