Science Thesis / Dissertation

Објавете ги вашите Научни/Дисертациски Трудове. / Publikoni Tezat e juaja Shkencore/Disertacioni.

Препорачливо е на .pdf формат / E preferuar është ne .pdf format

Авторските права за објавениот научен труд ги задржува самиот автор. Секое прекршување на авторското право е казниво со закон. / E drejta e autorit për punimin shkencor të botuar ruhet nga vetë autori. Çdo shkelje e të drejtës së autorit dënohet me ligj.