Услови и права за членство во “Лековита Автори“ | Kushtet dhe të drejtat e anëtarësimit në “Barnavita Autorë”

Сакате да станете дел од нашиот тим, сакате да станете автор и инспирација за добро здравје? Придружете се и станете член на нашиот клуб “Лековита Aвтори”. Овде можете да ги објавувате вашите написи и дела кои инспирираат добро здравје.

 

Ju dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dëshironi të bëheni autor dhe frymëzim për shëndet të mirë? Bashkohuni dhe bëhuni anëtar i klubit tonë “Lekovita Autorë”. Këtu mund të postoni artikujt dhe veprat tuaja që frymëzojnë shëndet të mirë.

 

ПРАВА / TË DREJTAT

  • Право за учество во “Лековита Автори“ имат сите
  • Секој кој сака да објавува статии кои инспирираат добро здравје.
  • И сите оние кои сакаат да објавуваат статии за медицина, фармација, стоматологија итн.

 

  • Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në “Barnavita Autorë”.
  • Kushdo që dëshiron të botojë artikuj që frymëzojnë shëndet të mirë.
  • Dhe të gjithë ata që duan të botojnë artikuj mbi mjekësinë, farmacinë, stomatologjinë etj.

 

УСЛОВИ / KUSHTE

  • Да се ​​почитуваат авторските права и текстот да е ваше оригинално дело.
  • Të respektohen të drejtat e autorit dhe artikuli juaj të jetë vepër origjinale.

 

Ние во тимот на лековита го задржуваме правото да ги дополнуваме, корегираме и менуваме правата и условите за учество во “Лековита Автори“ секогаш кога ќе имаме потреба и ќе бидете известени за какви било промени.

Ne në ekipin e Barnavita rezervojmë të drejtën të plotësojmë, korrigjojmë dhe ndryshojmë të drejtat dhe kushtet për pjesëmarrje në “BarnaVita Autorë” sa herë që kemi nevojë dhe për xhdo ndryshim do të jeni të njohtur.

 

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!