“ Kontrollet sistematike shëndetësore ”

Kontrollet e rregullta shëndetësore , apo sistematike, janë një pjesë e kujdesit shëndetësor që përfshin një sërë testesh, kontrollesh dhe vlerësimesh të kryera periodikisht për të monitoruar gjendjen e përgjithshme shëndetësore dhe për të identifikuar çdo problem të mundshëm në një fazë të hershme. Ky proces synon parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e sëmundjeve në një fazë të hershme, duke përmirësuar shëndetin dhe cilësinë e jetës së një individi. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për të planifikuar ekzaminimin dhe testet e duhur bazuar në moshën, historinë tuaj mjekësore dhe faktorët individualë të rrezikut.

 

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!