LekovitaBloom’s

Зголемените лимфни јазли може да бидат показател за голем број здравствени состојби, вклучувајќи инфекции, воспалителни процеси, рак на лимфниот систем или други делови од телото и автоимуни болести. Тие се одраз на имунолошкиот одговор на телото и обично се јавуваат како дел од механизмот за борба против болести.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!