LekovitaBloom’s

Главните компоненти неопходни за функционирање на невроните (мозочните клетки) се кислород и гликоза. Кислородот е потребен за аеробен метаболизам, додека гликозата е главен извор на енергија за мозочните клетки. Гликозата се разложува во клетките преку процеси како што се гликолиза и оксидативна фосфорилација за да се произведе аденозин трифосфат (ATP), кој е молекулата што го снабдува мозокот со енергија. Секој прекин на овие два процеса е опасен по живот.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!