Научни трудови | Punime shkencore

Објавете ги вашите истражувачки трудови. Се препорачува формат .pdf. Авторските права за објавениот научен труд ги задржува самиот автор. Секое прекршување на авторските права е казниво со закон.

Publikoni punimet tuaja shkencore. Rekomandohet formati .pdf. E drejta e autorit për punimin shkencor të botuar ruhet nga vetë autori. Çdo shkelje e të drejtës së autorit dënohet me ligj.