“Ushqimi i pastër organik është shëndet”

Shprehja “ushqimi i pastër organik është shëndet” përdoret shpesh për të theksuar vlerën shëndetësore të ushqimit të prodhuar organikisht. Ushqimi organik prodhohet pa përdorimin e pesticideve sintetike, herbicideve dhe pesticideve të tjera kimike. Ky aspekt ka potencialin të reduktojë ekspozimin ndaj substancave të dëmshme.
Në fermat organike, antibiotikët zakonisht nuk përdoren për të nxitur rritjen e kafshëve ose për të parandaluar sëmundjet. Gjithashtu, përdorimi i hormoneve të rritjes është i ndaluar. Ushqimet organike mund të kenë nivele më të larta të disa lëndëve ushqyese si vitaminat dhe mineralet. Kjo është e mundur sepse bujqësia organike përdor metoda të pasura të tokës dhe praktika të ruajtjes së tokës. Bujqësia organike inkurajon diversitetin e të korrave dhe rritjen e kafshëve në mjediset natyrore, duke kontribuar në mbështetjen e agrobiodiversitetit. Pra xhdo ushqim që nuk është i kontaminuar është i dobishëm per shëndetin dhe mirqenijen tonë.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!