“Прочитајте ги упатствата за лекови”

Читањето на упатствата за лекови е од клучно значење за безбедна и ефективна употреба на лековите. Упатствата содржат важни информации за дозирањето, начинот на употреба, предупредувањата и можните несакани ефекти.

 • Придржувајте се до препорачаните дози и начинот на употреба како што е наведено во упатствата.
 • Ако имате било какви сомнежи, консултирајте се со лекар или фармацевт.
 • Прочитајте ги предупредувањата и мерките на претпазливост дадени во упатствата.
 • Кажете му на вашиот лекар за какви било постоечки медицински состојби и ако користите други лекови.
 • Идентификувајте ги можните несакани ефекти и пријавете ги кај вашиот лекар.
 • Доколку почувствувате сериозни несакани ефекти, веднаш прекинете со употребата и побарајте лекарска помош.
 • Бидете свесни за можните интеракции со други производи, витамини или минерали.
 • Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт доколку земате други лекови во исто време.
 • Обрнете внимание на условите за складирање, температурните услови и заштитата од светлина.
 • Внимавајте на рокот на траење на лекот и не го употребувајте доколку му е истечен рокот.
 • Ако имате какви било сомнежи или прашања, секогаш консултирајте се со вашиот лекар.
Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!