Знаењето го чува здравјето. | Diturija ruan shëndetin.

  • Дефинирајте и објаснете со пример зошто „Знаењето го чува здравјето“, во коментар.
  • Përcaktoni dhe shpjegoni me një shembull pse “Dituria ruan shëndetin”, në koment.
Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!